Besletten leit yn ús bestean,
it kommen, wêzen en wer gean.

Welkom op mijn website

Een persoonlijk levensverhaal van een overledene is een belangrijk onderdeel in een afscheidsceremonie. Niet iedere nabestaande kan of wil dit zelf verzorgen.

Ik wil dit graag voor u doen, en wil uw verhalen vertolken tot een waardig levensverhaal. Dit kin ek yn it frysk.

We cannot do great things on this earth,
only small things with great love.

Moeder Theresa

Contact

U kunt mij telefonisch bereiken op:

06-12572139

U kunt een mail sturen naar:

thogeveen@kpnmail.nl